0850 241 0069
info@expertsystems.com.tr
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00
Güncel Yeni̇li̇kçi̇ Çözümlerle Veri̇mli̇ IT Yöneti̇mi̇

IT Yönetimi

IT Yatırımlarınız; Gelecek Odaklı, Verimli, Sürdürülebilir, Güvenli İdeal Çözümlere Nasıl Dönüşür?

IT Teknolojileri genellikle pahalı ve karmaşık projelerden oluşur.

Planlamada yapılan hata ve eksiklikler, insan kaynaklı problemler, çoğu zaman proje yönetimini zorlaştırır. Yapılan araştırmalarda IT projelerinin başarısız olma sebeplerinin başında;

  • iletişim bozuklukları,
  • planlama,
  • proje yönetimindeki zafiyetler,
  • kullanıcı ihtiyaçlarının yeterince dokümante edilememesi

olarak sıralanıyor.

IT teknoloji alt yapısını oluşturmada gelecek odaklı, uygulamada ise rekabet avantajını nasıl sağlayacağımızı biliyoruz. Başarımızın temel sırrı inovatif teknoloji yol haritasını oluşturmak ve hayata geçirmek. Expertsystems IT teknoloji danışmanları, kurumsal stratejiyle BT arasındaki ilişkiyi analiz edip değerlendirdikten sonra belirlenen iş stratejinizi hayata geçirmeyi destekleyecek teknoloji yol haritanızı oluşturur.Doğru teknoloji, gerçek sonuçlar ilkesine inanan IT danışmanlarımız; gerçek hayatta uygulanabilir fark yaratan teknolojiyi sizlere sunuyor. IT projeleri size karmaşık gelebilir, biz basitleştirdik. Uzun yıllara dayanan sektör uzmanlığımız, tecrübemiz ve iş birliklerimizin gücü sayesinde, teknolojinin fırsatlarını ve risklerini yakından tanıyan IT danışmanlarımız bu yolculukta sizin yanınızda.